Praktikant til DFUNKs fundraising og målgruppeinddragelse

DRC - Danish Refugee Council


I DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom søger vi en praktikant til vidensdeling og fundraising i forårssemesteret 2022.

Organisationen udvikler fortsat på systemer og metoder for at sikre inddragelse af målgruppen unge, der er flygtet, i realiseringen af nye indsatser og projekter. Kort sagt skal de unge, vi udvikler projekter for, også være dem, vi udvikler projekter med.

Sådan målgruppeinddragelse kunne eksempelvis være fokusgruppe-interviews, individuelle interviews, eller en systematisk og løbende indsamling af inputs fra DFUNKs frivillige og deltagere. Vi skal ligeledes sikre, at DFUNK har stærke systemer til indsamling af organisationens interne, kvantitative data.

Dette skal til for at sikre, at de unges erfaringer, behov og interesser er tænkt ind i et projekt fra start.

Til det søger vi en praktikant med god forståelse for dataindsamling og -behandling samt en interesse i fundraising.

Hvad lægger vi vægt på?

 • Du skal have interesse i at arbejde med målgruppen unge, der er flygtet, og en interesse i det organisatoriske arbejde
 • Du skal have god forståelse for – og erfaring med – indsamling og behandling af både kvalitative og kvantitative data
 • Du skal ikke nødvendigvis have tidligere erfaringer med fundraising eller fondsansøgninger, men en interesse i at lære mere om dette

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • At udvikle på metoder, der sikrer større målgruppeinddragelse i udviklingen af DFUNKs projekter
 • At bistå i det generelle fundraising-arbejde
 • At være med til at udvikle nye systemer til indhentning af organisationens interne data, herunder også resultaterne af vores indsatser
 • At bistå formidlingen af ekstern kommunikation ang. DFUNKs resultater og målgruppens egne oplevelser
 • At samarbejde med projektmedarbejdere om indsamling af data fra målgruppen, samarbejdspartnere, m.m.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Konkret og brugbare erfaringer med organisatorisk udvikling og fundraising fra en af Danmarks mest aktive ungdomsorganisationer
 • Indblik i de vilkår, der former livet for unge med flugterfaringer i Danmark·
 • Hands-on arbejde med faglig sparring fra DFUNKs medarbejdere
 • Mulighed for at sætte dit præg på organisationen, og bidrage til at gøre en forskel for unge, der er flygtet
 • Indblik og netværk i NGO-verdenen og særligt i DFUNK som organisation med mange interessenter

Tiltrædelse og vilkår

Praktikforløbet forventes at strække sig fra midt-januar eller 1. februar 2022 til og med juni 2022. Arbejdstiden er som udgangspunktet 37 timer/ugen, inkl. en studiedag om ugen, men vi er fleksible, og andet kan aftales. Vi tilbyder desværre ikke løn under praktikken. Arbejdsstedet er DFUNKs hovedkontor på Nørrebrogade 110, 1. th, København N.

Ansøgning og CV

Praktikstillingen skal søges via Dansk Flygtningehjælps stillingsportal. Ansøgningsfristen er d. 1/12/2021.

Samtaler afholdes løbende.

Mere information

Du er meget velkommen til at kontakte partnerskabs- og videnschef, Sarah Hviid Miller, på [email protected] for flere oplysninger om praktikstillingen.

Hvem er vi?

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en ungdomsorganisation, der arbejder for unge, der er flygtet til Danmark, som søger et fællesskab at være ung i sammen med andre unge. Vi skaber sociale, faglige og udviklende fællesskaber i hele landet. Vi tror på, at alle unge har ret til et værdigt og trygt liv – uanset juridisk opholdsgrundlag. Vores engagerede frivillige er en grundsten i organisationen, og de har en bærende rolle i alle aspekter af vores arbejde, der kommer til udtryk ved aktiviteter over hele landet.

Apply now
To help us track our recruitment effort, please indicate in your cover/motivation letter where (unjobvacancies.com) you saw this job posting.