Procurement of Portable Solar Power Systems (Taşınabilir Güneş Enerji Sistemleri Alımı)

 • Tender/Procurement
 • Anywhere


Overview :

Dear Madam/Sir,

The United Nations Development Programme (UNDP) hereby invites you to submit a Bid to this Invitation to Bid (ITB) for the above-referenced subject.

This ITB includes the following documents and the General Terms and Conditions of Contract which is inserted in the Bid Data Sheet:

 • Section 1: This Letter of Invitation
 • Section 2: Instruction to Bidders
 • Section 3: Bid Data Sheet (BDS)
 • Section 4: Evaluation Criteria
 • Section 5: Schedule of Requirements and Technical Specifications
 • Section 6: Returnable Bidding Forms
  • Form A: Bid Submission Form
  • Form B: Bidder Information Form
  • Form C: Joint Venture/Consortium/Association Information Form
  • Form D: Qualification Form
  • Form E: Format of Technical Bid
  • Form F: Price Schedule
  • Form G: Form of Bid Security

Thank you and we look forward to receiving your quotations through e-tendering system.

UNDP Turkey Country Office

Sayın İlglili,

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yukarıda belirtilen konu için bu İhale Çağrısı’na (İÇ) teklif vermenizi beklemektedir.

Bu İÇ aşağıdaki dokümanları ve Teklif Bilgi Formunda yer alan Sözleşme Genel Koşullarını içermektedir:

 • Bölüm 1: Bu Davet Mektubu
 • Bölüm 2: İsteklilere Talimat
 • Bölüm 3: Teklif Bilgi Formu (TBF)
 • Bölüm 4: Değerlendirme Kriterleri Bölüm 5: Gerekler ve Teknik Şartname
 • Bölüm 6: Teslim Edilecek Teklif Formları
  • Form A: Teklif Sunum Formu
  • Form B: İstekli Bilgi Formu
  • Form C: Ortak Girişim/Konsorsiyum/Ortaklık Bilgi Formu
  • Form D: Yeterlilik Formu
  • Form E: Teknik Teklif Formu
  • Form F: Fiyat Çizelgesi
  • Form G: Teklif Teminatı Şablonu

İlginize teşekkür eder, e-tendering Sistemi üzerinden sunacağınız fiyat tekliflerinizi bekleriz.

UNDP Türkiye Ülke Ofisi

Documents :

Invitation to Bid ITB-21-011 (English Version)
Invitation to Bid ITB-21-011 (Turkce Versiyon)
UNDP eTendering User Guide for Bidders
Returnable Bidding Forms – ITB-21-011

Deadline :

30-Dec-21 @ 04:00 AM (New York time)

Country Office – TURKEY

To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (unjobvacancies.com) you saw this tender/procurement notice.